03:40 EST Thứ năm, 04/03/2021

Trang chủ » Dịch vụ

Thuê máy chủ riêng

Máy chủ Cấu hình máy chủ Phí cài đặt Phí duy trì / tháng Đặt hàng
DigiClassic Intel® Xeon® Processor X3040 1.8Ghz
- HDD : 1 x 250G
- RAM : 2G
- BW : 2.000 GB
Miễn phí 1.500.000 VNĐ Đặt mua
DigiServer A Intel® Xeon® Processor X3050 2.13Ghz
- HDD : 2 x 250G
- RAM : 2G
- BW : 2.000 GB
799.000 VNĐ 2.199.000 VNĐ Đặt mua
DigiServer B Intel® Xeon® Sandy Bridge E3-1220 3.10GHz
- HDD : 2 x 250G
- RAM : 2 x 2G
799.000 VNĐ 3.599.000 VNĐ Đặt mua
DigiServer C Intel® Xeon® Sandy Bridge E3-1230 3.20GHz
- HDD : 2 x 250G
- RAM : 2 x 2G
799.000 VNĐ 3.799.000 VNĐ Đặt mua
DigiServer D 1 x Intel® Xeon® E5506 2.13GHz
- HDD : 2 x 250G
- RAM : 2 x 2G
799.000 VNĐ 4.399.000 VNĐ Đặt mua
DigiServer E Intel® Xeon® E5607 2.26GHz
- HDD : 2 x 500G
- RAM : 2 x 2G
799.000 VNĐ 4.999.000 VNĐ Đặt mua
DigiServer F 2 x Xeon® Nahalem E5506 2.13 GHz
- HDD : 2 x 500G
- RAM : 4G
1.600.000 VNĐ 4.999.000 VNĐ Đặt mua
DigiServer G 2 x Xeon Westmere Quad-Core E5606 2.13GHZ
- HDD : 2 x 500G
- RAM : 4G
1.600.000 VNĐ 5.399.000 VNĐ Đặt mua
DigiServer H 2 x Westmere E5620 2.40GHz
- HDD : 2 x 500G
- RAM : 4G
1.600.000 VNĐ 5.599.000 VNĐ Đặt mua


 

Thiết kế web, hosting, domain name