03:31 EST Thứ năm, 04/03/2021

Trang chủ » Dịch vụ

Email Server Riêng

  Email Server Riêng - Private Mail Server
Giải pháp email dành cho doanh nghiệp co nhu cầu gửi nhận email với số lượng lớn.
  • Không giới hạn số lượng email gửi đi và tài khoản mail.
  • Toàn quyền Control mail quản lý Server cấp cao nhất.
  • Sử dụng IP riêng độc lập như một Server riêng.
PRIVATE MAIL SERVER
  PMS-A PMS-B
Dung lượng 120GB 250GB
Băng thông 1200GB Không giới hạn
Địa chỉ IP riêng 1
Số lượng Email Không giới hạn Không giới hạn
Email Forwaders Không giới hạn Không giới hạn
Mailing Lists Không giới hạn Không giới hạn
AutoResponders Không giới hạn Không giới hạn
Thời gian setup Khởi tạo ngay
Phí khởi tạo 199.000 VNĐ
Phí một tháng 799.000 VNĐ 1.299.000 VNĐ
Thanh toán tối thiểu 3 tháng 3 tháng
Thời gian thanh toán ưu đãi 599.000 x 2 năm
699.000 x 1 năm
749.000 x 6 tháng
1,099.000 x 2 năm
1,199.000 x 1 năm
1,249.000 x 6 tháng
     
Control Điều Khiển - Quản Lý Email Server SuperAdmin - Admin - Client
Auto Backup Weekly
Giới Hạn 1 Lần CC/ BCC Không giới hạn
Dung Lương 1 Mail Gửi Đi Không giới hạn
Add-On Domain Không giới hạn
Tương thích mọi trình duyêt
Tương thích mọi thiết bị di động
Hệ thống Mail chuyên dụng
Webmail / Microsoft Outlook
POP3(s) - SMTP(s) - IMAP(s)
Catch All Email
Theo dõi Mail in/out
Anti Virus, Anti Spam, Anti Bomb
SMTP Relay Control (chuyển tiếp Mail Server)
Technical Support 24/7/365 On HelpDesk / Email / Hotline
Customer Service Center 8:00 - 23:00 On Phone Call


 

Thiết kế web, hosting, domain name