04:50 EST Thứ năm, 04/03/2021

Trang chủ » Dịch vụ

Email Hosting

Email Hosting
Dịch vu cung cấp không gian máy chủ dành riêng cho hệ thống Email của các khách hàng doanh nghiệp bảo đảm thông suốt, an toàn và tiện lợi nhất. 
 
Tính năng Email-Plus A Email-Plus B Email-Plus C Email-Plus D
Thích hợp Sinh viên Cá nhân Cá nhân/chuyên nghiệp Chuyên nghiệp
Tổng dung lượng 5G 10G 15G 40G
Số tài khoản Email 50 100 200 500
Email Forwarders 50 100 200 500
Auto Responders Email 50 100 200 500
Băng thông gửi mail Không giới hạn (Unlimited)
Thời gian setup Khởi tạo ngay (Auto Setup)
Phí 1 tháng 169.000 VNĐ
 
289.000 VNĐ
 
399.000 VNĐ
 
499.000 VNĐ
 
Thanh toán tối thiểu 1 Năm
2 năm tiết kiệm 5%
3 năm tiết kiệm 10%
4 năm tiết kiệm 15%
5 năm tiết kiệm 20%

 
Các tính năng Email Hosting
Auto Backup (không tính vào Dung lượng HOST) Weekly
Hệ thống chuyên dụng chỉ phục vụ Mail
Mailing Lists
Admin Mail Control (quản lý tài khoản client)
Webmail / Microsoft Outlook
POP3(s) - SMTP(s) - IMAP(s)
Check Spam / Auto BlackList
Catch-All Email
Anti virus / Anti Spam / Anti Bomb
Technical Support 24/7/365 On HelpDesk/Email
Service Center 8:00-23:00 On Phone


 

Thiết kế web, hosting, domain name